ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын 2023 оны 4 дүгээр улирлын шалгалтын цахим бүртгэл 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 09:00 цагаас 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудсаар явагдана.
Шалгалт өгөх хуваарийг 2023 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр цахим сайтад байршуулж, 2023 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс эхлэн шалгалтыг аймаг, нийслэлийн Салбар комисс зохион байгуулна.

https://exam.csc.gov.mn/

You May Also Like

45 Comments

Comments are closed.