Төрийн албаны зөвлөлийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар зөвлөлөөс 10-р сарын 1-нд зохион байгуулахаар туслах түшмэлийн 24 сул орон тоог нийтэд зарласан.

Төрийн албаны зөвлөлийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар зөвлөлөөс 10-р сарын 1-нд зохион байгуулахаар туслах түшмэлийн 24 сул орон тоог нийтэд зарласан.

Бүртгэлийн хугацаанд 20 ажлын байранд 75 иргэн бүртгүүлснээс 60 иргэний бүртгэл баталгаажин тусгай шалгалтад орно. Үлдсэн 4 ажлын байранд бүртгүүлээгүй байна.

Шалгалт 2021-оны 10-р сарын 1-ний 09:00 цагт эхэлж, 4 ээлжээр зохион байгуулагдана.

Та бүхэнд амжилт хүсье.

Төрийн албаны зөвлөлийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар зөвлөл

You May Also Like