Төрийн албаны тусгай шалгалт зарлагдлаа

Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1, 2.3-т заасныг тус тус үндэслэн төрийн захиргааны гүйцэтгэх 28 албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.

Үүнд:

1. Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Эрүүл мэнд, биеийн тамир, спортын бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

2. Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Гадаад харилцаа, төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

3. Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Иргэдийн өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

4. Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Боловсрол, Шинжлэх ухааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

5. Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Барилга, хот байгуулалтын салбарын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

6. Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн тусламжийн хэлтсийн Эх барих, эмэгтэйчүүд, нярайн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

7. Баян-Өлгий аймгийн Боловсролын газрын Мэргэжил, арга зүйн хэлтсийн Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

8. Баян-Өлгий аймгийн Боловсролын газрын Мэргэжил арга зүйн хэлтсийн Дүрслэх урлаг, технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

9. Баян-Өлгий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Газрын удирдлагын хэлтсийн Улаанхус сумын газрын даамал

10. Баян-Өлгий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Газрын удирдлагын хэлтсийн Буянт сумын газрын даамал

11. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтсийн Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч

12. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч

13. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар, хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

14. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч

15. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Бугат сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч

16. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Алтай сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч

17. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Алтанцөгц сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч

18. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баяннуур сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч

19. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Улаанхус сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч

20. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Бугат сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч

21. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Ногооннуур сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч

22. Баян-Өлгий аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын Залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

23. Баян-Өлгий аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

24. Баян-Өлгий аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын Хүүхдийн хөгжил, оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн

25. Баян-Өлгий аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

26. Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын Мэдээ тайлан, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

27. Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Булган сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

28. Баян-Өлгий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Алтанцөгц сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч

Бүртгэл 2021.10.18-ний өдрийн 08:00-18:00 цагийн хооронд цахимаар хийгдэх ба Та тухайн ажлын байрны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах линкээр орж харна уу. https://hh.csc.gov.mn/…/9af68e48-9ed2-4932-b8c7     Шалгалтыг 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулна.

You May Also Like