ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ БОЛОН ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам” шинэчлэгдэж батлагдсан. Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад тэнцэж, төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэнийг харьяалал харгалзахгүй тусгай шалгалтад бүртгэх боломжтой болсон байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг  https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16758237688371&fbclid=IwAR3GB5vdMotZWeu6MK_rHKJSslBApWJDgHrqfIcsrSnHw1RygcPp6kresYA

 

You May Also Like