Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа

Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа

Доорх линкээр орж бүртгүүлнэ үү

https://hh.csc.gov.mn/view/90b5535e-6f75-4972-8312-8feee42bbdd9

You May Also Like