ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 13 БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДСАН БАЙНА.

Бүртгэл: 2023 оны 04 дүгээр сарын сарын 13-ны өдрийн 09:00 цагаас 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 17:00 цагийн хооронд /10 хоног/ цахимаар хийгдэнэ. (Баримт бичгийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг бүртгүүлэгч хариуцна) Шалгалт: 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 09:00 цагаас хуваарийн дагуу аймгийн ЗДТГ-т болно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://hh.csc.gov.mn/view/69a1fd65-bcee-41ba-a852-86686cc67c73 үзнэ үү.

You May Also Like