Төрөх тасгийн өрөөг тохижуулах, бойлер тавих ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай