Улаанхус сумын Согоог багийн 160 суудалтай сургуулийн барилгын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/1036