Улаанхус сумын Соёлын төвийн барилгын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/10