Улаанхус сумын Хөх хөтөл багийн Ойгорын голын 24 у/м төмөрбетон гүүр