Улаанхус сумын Эрүүл мэндийн төвийн нярайн халаах төхөөрөмж, инкубатор нийлүүлэх ажлыг ашиглалтад авах комисс байгуулах тухай