Улаанхус сумын 4 дүгээр багт баригдсан “Дар-Али” ХХК-ийн Шатахуун түгээх станцын барилгын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/20