Улаанхус сумын 7,9 дүгээр багт үерийн далан босгох ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай