Улсын хил хамгаалалтад туслах хүчний орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай А/907