Халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай А/98