Халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай