Хилийн боомтын Мэргэжлийн хяналтын албанд хэрэглэгдэх авто машины ариутгалын байгууламжийг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/996