Ховд их сургуулийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуулийн оюутны үйлчилгээний төвийн барилгын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/1033