Хот тохижуулах албаны тайзны засварын ажлыг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/120