Худалдаа, үйлчилгээний төвийн барилгын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/1040