Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах тоног төхөөрмж нийлүүлэх ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай