Хууль, эрх зүйн хэлтэс (Архивын тасагтай)

ӨСЕРХАНЫ ХУРАЛАЙ

Боловсрол

1990-2000 онд Өлгий хотын 1-10 жилийн дунд сургууль

2000-2004 онд Билиг дээд сургууль - Эрх зүйч

2016 онд “МҮИС”-ийн Хууль зүйн сургуулиас Хууль зүйн ухааны  магистрын зэрэг  хамгаалсан.

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2016 оноос Хууль зүйн хэлтсийн даргаар томилогдон ажиллаж байна.