Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

М.ТАУКЕ

Боловсрол

1975-1985 онд Өлгий хотын 1 дүгээр 10 жилийн дунд сургууль

1985-1987 онд Санхүү эдийн засгийн техникумыг Банкны нчгтлан бодогч, эдийн засагч

2001 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг нягтлан бодогч, эдийн засагч

2009 онд Эрдэм-Оюу дээд сургуулийг “Бизнесийн удирдлага” мэргэжлээр магистрын зэргээр тус тус суралцаж төгссөн.

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

1990-1995 онд Өлгий хотын 2 дугаар 10 жилийн сургуулийн ахлах нягтлан бодогч

1995-2002 онд Өлгий сумын Санхүү тасгийн ерөнхий нягтлан бодогч

2002.1.1-2002.7.1 хүртэл Өлгий сумын Засаг даргын орлогчоор

2002 оны 7 дугаар сараас  Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

2012 оны 1 дүгээр сараас тус хэлтсийн дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрөөс АЗДТГ-ын ХШҮДАХ-ийн даргаар ажиллаж байна.