Хүүхдийн спортын наадам зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/11