Хөдөө аж ахуйн машин механизм хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/354