Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Хаукений БАХЫТГҮЛ

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсрол

1988-1993 онд  ОХУ-ын Иваново хотын Цахилгааны дээд сургуулийг цахилгааны-техникч мэргэжлээр

1999-2000 онд Улаанбаатар хотод Англи хэлний институтын англи хэлний дамжааг

2002 -2005 онд Улаанбаатар хотын Санхүү эдийн засгийн сургуулийг эдийн засагч мэргэжлээр

2002-2004 онд Улаанбаатар хотын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаги Удирдлагын академийг төрийн захиргааны удирдлага мэргэжлээр

2009 онд Улаанбаатар хотын Хүмүүнлэгийн их сургуульд бизнесийн удирдлагын магистр зэрэг хамгаалсан.

2015 онд БНСолонгос улсад гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдийг чавахжуулах сургалт

2018 онд Хүний эрхийн үндэсний комиссын Жендерийн сургагч багшийн сургалт

2017,2018, 2021 онд Удирдлагын академи Мэргэшил дээшлүүлэх институтад богино хугацааны сургалтууд

2021 онд Удирдлагын академи, Төрийн албаны сургуульд ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх сургалт

2022 онд Удирдлагын академи, Төрийн албаны сургуульд Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого сургалт

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

1993-1996 онд Өлгий сумын 3, 4 дүгээр сургуульд физик математикийн багш

2004-2017 онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн

2017-2023 онд аймгийн Орон нутгийн өмчийн газарт мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн

2023 оны 4 дүгээр сараас аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн даргаар томилогдон ажиллаж байна

Монгол Улсын Төрийн албаны тэргүүний ажилтан, англи, орос хэлтэй.