Цагааннуур тосгонд Хүүхдийн цэцэрлэгт зөөлөн эдлэл нийлүүлэх ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай