“Цамбагарав Өгөөж” ХХК-ний “Цамба-2” супермаркетийн барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/998