“Цэвэр орчин-хоггүй -Өлгий” аян зохион байгуулах тухай А/144