Цэнгэл сумын Загаст нуурын Хар ууланд үүрэн холбооны сүлжээ нэвтрүүлэх ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай