Цэнгэл сумын төвд гэрэлтүүлэг тавих ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай