Цэнгэл сумын Ховд голын замын засварын ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай