Цэнгэл сумын Хоромдогын голын модон гүүрийг сэргээн засварлах ажлыг ашиглалтад оруулах зомисс байгуулах тухай А/929