Цэнгэл сумын Хотон, Хурган нуур чилглэлийн орон нутгийн чанартай авто замын Хотон нуурын хоолойн модон гүүрийн засварын ажил