Цэнгэл сумын 150 хүүхдийн дотуур байрны Барилгыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/1086