Цэнгэл эрдэм сурагчдын дотуур байрны барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/968