Цэргийн штаб

Цэргийн Хурандаа

Ц.БУЯНТОГТОХ

Боловсрол

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал