Цэргийн штаб

Цэргийн Хурандаа

Ц.БУЯНТОХТОХ

Боловсрол

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал