Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай А/141