Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комисс ба ажлын албаны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай А/947