“Яндангаа хөөлье-Өнтэй өвөлжье”аян зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/684