Өлгий сумын Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуульд хатуу эдлэл нийлүүлэх ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/215