Өлгий сумын төвд баригдсан “Монголын Ислам шашинтны Муфтиат холбоо” Төрийн бус байгууллагын 50 хүүхдийн дотуур байр болон конторын барилгын ажлбг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай