Өлгий сумын хүүхдийн 26 дугаар цэцэрлагийг шинээр байгуулж, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг урьдчилсан байдлаар олгох тухай А/27