Өлгий сумын хүүхдийн 28 дугаар цэцэрлагийг шинээр байгуулж, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг урьдчилсан байдлаар олгох тухай А/29