Өлгий сумын хүүхдийн 32 дугаар цэцэрлэгийг шинээр байгуулж, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг урьдчилсан байдлаар олгох тухай А/201