Өлгий сумын 1 дүгээр багт гэрэлтүүлэг тавих ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай