Өлгий сумын 10 дугаар багийн захын айл өрхүүдэд цахилгаан татах ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай