Өлгий сумын 10 дугаар сургуулийг камержуулах ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай