Өлгий сумын 11 дүгээр багийн иргэн Д.Бахытбекийн үйлчилгээ, орон сууцны барилга угсралтын ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/592 а