Өлгий сумын 11 дүгээр багт баригдсан иргэн М.Еркинбекийн үйлчилгээний орон сууцны барилгын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай